Aktuality

« zpět na seznam aktualit

Ukončení prvního kurzu s názvem:
Základy speciální pedagogiky

Dne 12. května 2011 byla ukončena výuka prvního ze série kurzů: Základy speciální pedagogiky. Kurz nabídl účastníkům 10 lekcí v celkovém rozsahu 82 hodin. Výuka byla koncipována tak, aby účastníci získali přehled o jednotlivých typech speciálních vzdělávacích potřeb a dokázali se zorientovat ve specificích přístupu k těmto jedincům. Praktickým výstupem realizace první etapy kurzů bude publikace Základy speciální pedagogiky shrnující poznatky jednotlivých lekcí. Účastníci získali kromě nově nabytých kompetencí v oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami také osvědčení  o absolvování kurzu Základy speciální pedagogiky.

Druhý kurz, konající se v měsících září, říjen 2011, bude zacílen na Poradenství pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami.
Třetí kurz bude zaměřen na Specifika komunikace s jedinci se speciálními vzdělávacími potřebami. Proběhne v měsících únor, březen 2012.
Vyvrcholením celého školícího cyklu bude závěrečná konference prezentující výsledky projektu (předpokládaný termín duben 2012), vydání sborníku s příspěvky z této konference. Absolventi kurzů budou, kromě publikací shrnujících poznatky jednotlivých kurzů, vybaveni v závěru řešení projektu rovněž multimediálním CD s konkrétními praktickými ukázkami specifických situací a technik, jejichž dodržováním či osvojením zkvalitní svůj přístup k jedincům se speciálními vzdělávacími potřebami, především v oblasti specifických komunikačních technik.

Bližší informace o kurzech lze nalézt na webových stránkách projektu: http://www.kurzy-spp.upol.cz/. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na emailové adrese: kurzy-spp@seznam.cz.

Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.13/03.0016.
Projekt je realizován v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.13 – „Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.