Kontakt

Aktualizace: 26.1.2011

Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Ústav speciálněpedagogických studií
Žižkovo nám. 5
77140 Olomouc
e-mail: kurzy-spp@seznam.cz | tel: 585 635 317